Forum met Gert Kruys op 18 november

Forum met Gert Kruys op 18 november

Vanwege de groeiende ontevredenheid onder supporters over het vertoonde spel van ons aller Sparta, organiseert de supportersvereniging (SV) op initiatief van haar oud-voorzitter Piet Groeneveld een forumavond met de technische staf. Op dinsdagavond 18 november kunnen supporters in gesprek met trainers Gert Kruys, John de Wolf, Peter van den Berg en aanvoerder Michel Breuer. Gespreksleider is Sparta-voorzitter Rob Westerhof.

De avond wordt gehouden in het supportershome en begint om 19:00 uur. Aanmelden en vragen insturen kan hier:

http://www.despartasupporter.nl/index.php/activiteiten/aanmelding-forumavond

Graag vooraf alvast uw vragen indienen, zodat de avond gestructureerd kan verlopen en omdat we zo een overlap aan vragen vermijden. Uiteraard kan een ieder zijn brandende, kritische vraag die nog niet is gesteld ook op de avond zelf kwijt.

De supportersvereniging gaat er vanuit dat Gert Kruys en zijn team op normale wijze het woord kunnen voeren. Voor scheldkanonades is geen plaats. Voor kritische vragen uiteraard wel.

Na dit weekend geven we een inventarisatie van de vragen en delen we die in op thema. Op de avond zelf is op niet tevreden stemmende antwoorden in te springen. 

Kwartaalrapportage R.V.&A.V.

Wij ontvingen van de R.V.&A.V het volgende verslag, dat wij uiteraard graag met u delen:

Lees meer: Kwartaalrapportage R.V.&A.V.

Overlijden Hans van der Poel

Hans van der Poel

Beste Spartanen,

Afgelopen week bereikte ons het droeve bericht dat onze oud-voorzitter Hans van der Poel op 86-jarige leeftijd is overleden.

Hans werd in 1939 lid van Sparta en is, met een korte onderbreking door de oorlog, altijd lid gebleven. Hij was op zeer veel vlakken actief binnen Sparta, zo was hij onder andere een aantal maal betrokken bij de organisatie van het Rood-Witte Mannen Diner, was hij 8 jaar lid van kernraad, verrichte hij diverse commerciële activiteiten voor Sparta en trad hij van 1973 tot 1990 op als stadionspeaker op ons Kasteel.

Hans heeft in zijn 12 jaar als voorzitter een grote bijdrage geleverd aan onze vereniging en werd mede hierdoor in 1988 ook bij Ver. De Sparta Supporter benoemd tot Lid van Verdienste. Wij zijn Hans zeer dankbaar voor zijn jarenlange inzet.

Wij wensen de familie, vrienden en kennissen van Hans van der Poel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Bestuur Ver. De Sparta Supporter

Uitnodiging Forumavond Sparta-Supporters

Uitnodiging Forumavond Sparta-Supporters

De harde realiteit en enorme impact van de vliegramp met vlucht MH 17 leert ons eens te meer dat voetbal vaak maar bijzaak is. Een triviaal tijdverdrijf, dat momenteel echter ook de nodige afleiding biedt en zodoende kan helpen bij het verwerken van alle emoties.

Het betaald voetbal dient zich al snel weer aan met de start van de competitie 2014-2015. Sparta Rotterdam gaat komend seizoen opnieuw proberen promotie naar de Eredivisie af te dwingen en zal dat doen op een nieuwe (kunst)grasmat en onder leiding van een nieuw bestuur. Het afgelopen seizoen werd gekenmerkt door een aantal turbulente ontwikkelingen, die elkaar vaak in rap tempo opvolgden. Via de diverse media heeft iedere Spartaan de meeste van deze ontwikkelingen in grote lijnen kunnen volgen, maar desondanks zijn veel vragen onbeantwoord gebleven.

Als supportersvereniging menen wij, in samenwerking met ITWM, er goed aan te doen supporters in staat te stellen nader kennis te maken met de nieuwe clubleiding, om te luisteren naar hun visie en beleidsplannen, en daarover met hen in gesprek te gaan. Meerdere leden van het nieuwe Bestuur zullen op maandag 18 augustus, vanaf 20.30 uur aanwezig zijn op een nog nader te bepalen locatie in het Kasteel, waar diverse sprekers een presentatie verzorgen, plannen toelichten en vragen zullen beantwoorden. Hoewel op dit moment nog geen namen van sprekers bekend zijn, ziet het voorlopige programma er als volgt uit:

Opening door supportersvereniging
- welkomstwoord

Blok 1: Bestuurlijke organisatie
- totstandkoming nieuwe bestuur (namen)
- van huidige structuur naar gewenste structuur
-> iedereen wordt in de gelegenheid gesteld tot het stellen van vragen

Blok 2: Voetbal
- samenstelling selectie
- speelwijze
- aankomende talenten
- mogelijkheden kunstgras
- verplaatsing trainingen Jeugd (A + B) & Jong Sparta naar Stadion
- verplaatsing wedstrijden Jong Sparta naar Stadion
-> iedereen wordt in de gelegenheid gesteld tot het stellen van vragen

Blok 3: Algemeen
- investering kunstgrasveld en mogelijkheden
- verbouwing sponsorlounge
- onderzoek visuals stadion
- publiekscatering, afscheid Koebrugge
- huur nieuwe ruimte t.b.v. extra kleedkamers e.d.
- op termijn extra ruimte publiekscatering creëren
-> iedereen wordt in de gelegenheid gesteld tot het stellen van vragen

Afsluiting door supportersvereniging
- informele borrel.

Voor het bepalen van de juiste locatie is het van belang te weten op hoeveel belangstellenden wij ongeveer kunnen rekenen. Wanneer u deze informatieve supportersavond graag wilt bijwonen, wordt u daarom vriendelijk verzocht uw aanmelding kenbaar te maken via onderstaande link:
http://www.despartasupporter.nl/index.php/activiteiten/aanmelding-supportersavond

In de hoop veel Spartanen op 18 augustus te mogen verwelkomen,

Met rood-witte groet,
Bestuur Vereniging “De Sparta Supporter”
Redactie In The Winning Mood

Rotterdam, 24 juli 2014

Definitief tijdstip Andro Knel Bokaal bekend

Zaterdag 19 juli spelen de supportersteams van NAC Breda en Sparta Rotterdam, voorafgaand aan de oefenwedstrijd tussen de hoofdmachten van NAC en Sparta, in Sint Willebrord om de Andro Knel Bokaal. Het tijdstip is vastgesteld op 13:30 uur, daarna volgt om 17 uur de wedstrijd NAC Breda - Sparta Rotterdam.

Andro Knel speelde voor zowel NAC als Sparta en was 1 van de dodelijke slachtoffers bij de vliegramp met het Kleurrijk Elftal in 1989 in Suriname. De SLM-ramp van Zanderije is dit jaar 25 jaar geleden.

Opdat wij nooit vergeten. Ter nagedachtenis aan Andro Knel en ter verbroedering van supporters.