Sparta Toen & Nu

Een onlangs benoemde commissie ’Sparta Toen & Nu’ stelt zich ten doel het sociale verkeer binnen de totale Sparta-familie te verbreden en te intensiveren. We hebben het dan niet alleen over de BVO (betaald voetbal), maar ook over de RV&AV, Cricket, Rugby en Supportersvereniging. Ondanks de alom aanwezige Social Media bij alle afdelingen, willen wij een verbindende schakel zijn die geïnteresseerden voorziet van belangrijke informatie van persoonlijke aard. Daarom willen wij deze Spartanen periodiek berichten sturen via de email. 

Deze mail zal berichten bevatten m.b.t. overlijden, ziekte, jubilea, huwelijken e.d. van leden, (oud-)spelers, sponsoren, supporters en iedereen die Sparta een warm hart toedraagt. Een neventaak van de commissie zal bestaan uit het (i.o.m. Sparta Rotterdam) verzorgen van wens-/rouwkaarten en het desgewenst bezoeken van langdurig zieken, uiteraard met vol respect voor het naleven van de privacy-wetgeving. Wanneer u prijs stelt op het ontvangen van deze persoonlijke informatie, kunt u zich met naam en emailadres op de officiële Sparta-site hiervoor aanmelden via de link ’Commissie Sparta Toen & Nu’: http://www.sparta-rotterdam.nl/2041/5074/sparta-toen-nu/