Bericht van Richard Groenendijk

Gisteren heeft Richard Groenendijk een gesprek gehad met Wiljan Vloet. Het was gelukkig een rustig gesprek van beide kanten. Richard heeft aan de supportersvereniging en ITWM gevraagd om het bericht naar buiten brengen, dat te lezen is bij 'Lees Meer'.

Lees meer: Bericht van Richard Groenendijk

Reactie n.a.v. statement RvC en Stichting Sparta 1888

Met ongeloof en verbazing hebben wij kennis genomen van het statement van de RvC en Stichting Sparta 1888 op de officiële website van Sparta Rotterdam. Aanleiding tot dit statement is een filmpje, geplaatst door een supporter en SV-lid op supporterswebsite ITWM. Hoewel dat filmpje op meerdere manieren geïnterpreteerd kan worden, en de SV zich kan voorstellen dat sommigen dit als aanstootgevend hebben ervaren, zijn wij er van overtuigd dat de maker nooit de intentie heeft gehad aan te zetten tot geweld. Wij spreken hierbij dan ook onze steun uit aan de maker, die wij kennen als een gewaardeerd vrijwilliger van onze vereniging.

Krachtig nemen wij afstand van de inhoud van de verklaring van de RvC en Stichting Sparta 1888. Op het moment dat de RvC de SV benaderde om gezamenlijk het statement te ondertekenen, heeft de SV met klem geadviseerd in zijn geheel af te zien van publicatie en de inhoudelijke maatregelen daarvan. Deze verklaring berokkent onze club meer imagoschade dan het filmpje op zich, zoals inmiddels al gebleken is.

Tevens zijn wij verbaasd over het feit dat het statement ondertekend is door de Stichting Sparta 1888, aangezien de voorzitter van de SV, medebestuurder van de Stichting Sparta 1888, niet gekend is in de ondertekening hiervan.

Wij roepen de RvC en Stichting Sparta 1888 op de melding bij politie en KNVB in te trekken en als echte bestuurders met de direct betrokkenen de dialoog aan te gaan.

Bestuur Vereniging ‘De Sparta Supporter’
Met steun Redactie ITWM

Verslag n.a.v. overleg SV en BVO Sparta Rotterdam

Verslag n.a.v. overleg SV en BVO Sparta Rotterdam

Datum: 29 januari 2014.

Aanwezig: het voltallig bestuur van de supportersvereniging, manager publiekszaken Wesley van der Stam, veiligheidscoördinator Joop Kooiman en algemeen en technisch directeur Wiljan Vloet.

Noot vooraf:  Betrof een heel open gesprek met veel details, die vanwege lopende onderhandelingen met andere partijen niet allemaal in onderstaand puntsgewijs verslag kunnen worden weergegeven. Daarbij: de sv is niet het orgaan in onze club waar de directie verantwoording aan hoeft af te leggen, dat orgaan is de RvC. De gegeven openheid is dus te prijzen.

Technisch beleid/overcapaciteit spelers
Wiljan Vloet geeft toe een lange lijst aan spelers te hebben aangetrokken waar ook verkeerde keuzes tussen zaten. Lijst komt nu op 34 spelers. De hoofdtrainer heeft altijd een stem in nieuwe spelers die nodig zijn om zijn spel te kunnen spelen. Sparta is tot morgen (einde transferperiode) bezig om eigen spelers te verhuren en te verkopen. Vloet erkent dat hij bij aantrekken Bogers zich te weinig heeft laten leiden door onderbuikgevoelens.

Begroting 2014-2015
Bij mislopen van promotie lijdt Sparta een aanzienlijk verlies en zal men moeten gaan snijden in alle linies binnen de club, ook in de jeugdopleiding. Vanaf 1 februari 2014 worden de jaarcijfers van alle b.v.o ‘s in Nederland wegens verplichting van de KNVB openbaar gemaakt. De jaarcijfers van Sparta staan reeds op de website. Sparta stelt met betrekking op de gevolgen voor de nieuwe begroting eerst de eigen medewerkers op de hoogte.

Sportfive
De mogelijke deal met Sportfive zit nog niet in een afrondend stadium en inhoudelijke informatie zou het onderhandelingsproces kunnen verstoren. Vast staat dat de huidige 2 commerciële medewerkers van Sparta in dienst blijven. Relatiebeheer in combinatie met boxverkoop loopt goed. Een geschikte opvolger die ook duizendpoot zou kunnen zijn als opvolging van voormalig commercieel directeur Rik van Aalst was te hoog gegrepen. Een cultuurcommissie ziet er op toe dat wat Sportfive mogelijk gaat doen strookt met wat supporters en Sparta voor ogen hebben.

Investeringsmaatschappij/spelersfonds
Er is geen samenwerking met investeringsmaatschappijen, zoals momenteel bij FC Twente het geval is met investeringsmaatschappij Doyen Sports, dat een percentage van transfersommen mag incasseren bij verkoop van bepaalde FC Twente-spelers. Sparta heeft enkele jaren terug een spelersfonds in het leven geroepen met daarin enkele spelers waarover Sparta niet de volledige transfersom ontvangt. Dit is een aflopende zaak.

Samenwerking RV&AV
De onderhandelingen met de RV&AV over de verhuizing van jeugd en/of amateurs naar Spangen verlopen moeizaam. Belangrijke reden voor een verhuizing zijn de kosten van het vervoer van de Sparta-jeugd van en naar Nieuw Terbregge. Sparta ziet het liefst in Spangen een Sparta-straat vanaf de brug tot aan Schiedam.

Veiligheidsbeleid en stewards
Afgesproken is om korte lijnen en een goede communicatie te onderhouden met de veiligheidscoördinator wat betreft supporterszaken als spandoeken, vlaggen,  megafoon etc. Stewards volgen een cursus gastvrijheid en stellen zich nu al bij binnenkomst stadion anders op, ze fouilleren indien mogelijk sporadisch. Het uitvak van Sparta heeft een gastvrijheidsprijs gewonnen. Bier op het uitvak in ons stadion -ten teken van de gastvrijheid-  is een wens van de club en kan wellicht in de toekomst geregeld worden. Hiervoor zijn er echter meer partijen nodig dan alleen Sparta.  

Opera
De SV is benaderd door de Operadagen Rotterdam met de vraag om actief mee te werken aan muziektheater-voorstelling die vanaf 17 mei in Rotterdam in première gaat. Een muzikale voetbalproductie over de emoties van (Spartaanse) supporters, gebaseerd op het thema Broederschap en Heldendom. SV en BVO verlenen hieraan graag hun medewerking en gesprekken worden vervolgd zodra financiering rond is. 

Wifi
Binnenkort zal de internetverbinding van de SV actief gemaakt worden in het hoofdgebouw. Deze verbinding zal doorgetrokken worden naar het supportershome, zodat de SV WiFi kan gaan aanbieden in het supportershome.

Buscombiprijs naar FC Emmen - Sparta verlaagd

Met dank aan vervoersponsor RMC/RTC geldt voor de busreis van de supportersvereniging naar de uitwedstrijd tegen FC Emmen van a.s. zaterdag een sterk verlaagde combiprijs. Voor de all-in prijs van €15,- kunnen leden én niet-leden van de SV deze wedstrijd bijwonen.

Kaarten zijn te koop via www.spartakaartje.nl en bij de Sparta Fanshop.

Het supportershome is zaterdag vanaf 12.00 uur geopend.

Inchecken: uiterlijk 12.45 uur. Vertrek bus: 13.00 uur.

Ps. Supporters die hun buskaarten al gekocht hebben, krijgen het teveel betaalde bedrag bij het inchecken gerestitueerd.

Let op: er rijdt slechts één bus, dus wees er snel bij!   

Vraag en antwoord m.b.t. aandelenuitgifte Sparta Rotterdam

Enige tijd geleden is de recente aandelenuitgifte van Sparta Rotterdam in het nieuws geweest. Omdat hierover nogal wat onduidelijkheid bestaat, heeft de Supportersvereniging enkele vragen neergelegd bij de club. Hieronder de vragen en antwoorden.

Waarom heeft Sparta Rotterdam  besloten een aandelenuitgifte te doen?

De huidige exploitatie van Sparta Rotterdam B.V. is ingericht voor een toekomst in de Eredivisie. Dit houdt in dat de begroting in de Jupiler League niet volstaat om de kosten van de huidige structuur te dragen.  Op dit moment is Sparta Rotterdam  bezig aan het vierde seizoen in de Jupiler League en heeft de club te maken met een stelselmatig tekort op de begroting. Om het huidige beleid vast te kunnen houden en de continuïteit van dit beleid ook de komende seizoenen te kunnen garanderen, is er voor gekozen om een kapitaalsinjectie te verkrijgen door middel van deze aandelenuitgifte.

Hoe zien deze aandelen eruit?

De aandelenuitgifte bestaat uit 96 cumulatief preferente aandelen ter waarde van € 31.250,- per stuk aandelen worden enkel verkocht in aantallen van 4 stuks zijnde € 125.000,-. Deze preferente aandelen geven recht op een dividenduitkering van 3% wanneer de club een positief resultaat geboekt heeft. Sparta Rotterdam heeft te allen tijde het recht om deze aandelen tegen de uitgifteprijs terug te kopen.

Wat gebeurt er met deze aandelen?

De nieuw uit te geven aandelen worden ondergebracht in de Stichting RoodWit. Deze stichting heeft het recht om een persoon te benoemen die namens de Stichting RoodWit zitting zal nemen in de Raad van Commissarissen.

Tot voor kort had Stichting Sparta 1888 100% van de aandelen van Sparta Rotterdam in bezit. Wat verandert hier exact aan?

Sparta Rotterdam verwerft het kapitaal door de uitgifte van nieuwe aandelen. Na een   verkoop van 96 aandelen (deze aandelen dienen dan ook daadwerkelijk verkocht te zijn) aan de Stichting RoodWit bezit de Stichting Sparta 1888 na deze emissie nog 80% van het totaal.

Wordt met deze aandelenuitgifte volledig nieuw kapitaal verworven of was een deel van dit kapitaal al beschikbaar gesteld?

10% van deze aandelen, een bedrag van € 1.500.000,-, was reeds beschikbaar gesteld in de vorm van een lening. Deze lening is omgezet in aandelen.

Is dit een eenmalige aandelenuitgifte of kan dit nogmaals gebeuren?

Op dit moment is dat geen wenselijke situatie, echter kan niet uitgesloten worden dat Sparta Rotterdam nog eens een kapitaalsinjectie nodig heeft bij een langduriger verblijf in de Jupiler League. Echter heeft Sparta wel het besluit genomen dat de Stichting Sparta 1888 te allen tijde de meerderheid zal behouden.