KOM VRIJDAG NAAR DE HERDOOP VAN HET SUPPORTERSHOME!

Onlangs werd er een prijsvraag uitgeschreven om het supportershome (De 12e Man) van een nieuwe naam te voorzien. Christiaan Blijleven won deze prijsvraag met zijn inzending 'De Schicht', verwijzend naar de bijnaam van clubicoon Tonny van Ede. Vrijdagavond 18 november zal het home feestelijk worden herdoopt, weduwe Gonnie van Ede zal aanwezig zijn alsmede Jules Deelder, die zijn gedicht 'De Schicht' zal voordragen.
LET OP: toegang alleen voor leden van de SV!

Sparta Toen & Nu

Een onlangs benoemde commissie ’Sparta Toen & Nu’ stelt zich ten doel het sociale verkeer binnen de totale Sparta-familie te verbreden en te intensiveren. We hebben het dan niet alleen over de BVO (betaald voetbal), maar ook over de RV&AV, Cricket, Rugby en Supportersvereniging. Ondanks de alom aanwezige Social Media bij alle afdelingen, willen wij een verbindende schakel zijn die geïnteresseerden voorziet van belangrijke informatie van persoonlijke aard. Daarom willen wij deze Spartanen periodiek berichten sturen via de email. 

Deze mail zal berichten bevatten m.b.t. overlijden, ziekte, jubilea, huwelijken e.d. van leden, (oud-)spelers, sponsoren, supporters en iedereen die Sparta een warm hart toedraagt. Een neventaak van de commissie zal bestaan uit het (i.o.m. Sparta Rotterdam) verzorgen van wens-/rouwkaarten en het desgewenst bezoeken van langdurig zieken, uiteraard met vol respect voor het naleven van de privacy-wetgeving. Wanneer u prijs stelt op het ontvangen van deze persoonlijke informatie, kunt u zich met naam en emailadres op de officiële Sparta-site hiervoor aanmelden via de link ’Commissie Sparta Toen & Nu’: http://www.sparta-rotterdam.nl/2041/5074/sparta-toen-nu/ 

 

TERUGBLIK MET WINNAARS ALV

Afgelopen maandag was de Algemene Leden Vergadering van de supportersvereniging. De notulen daarvan vind je in de volgende editie van KasteelNieuws. Michel Breuer werd deze avond uitgeroepen tot 'Spartaan van het Jaar'. Onze trotse aanvoerder en cultheld was blij verrast! Piet Groeneveld werd uitgeroepen tot 'Vrijwilliger van het Jaar' voor zijn jarenlange inzet namens de kascontrolecommissie. Ook werd de winnaar bekend gemaakt van de prijsvraag voor een nieuwe naam voor het supportershome. Christiaan Blijleven is de winnaar geworden met de naam 'De Schicht', een verwijziging naar clubicoon Tonny van Ede. Vrijdag 18 november zal de herdoop feestelijk worden gevierd, zowel weduwe Gonnie van Ede als Jules Deelder zullen aanwezig zijn. Toegang alleen voor leden!

FEYENOORD-UIT 29 OKTOBER IN DE VERKOOP!

Spartanen! Eindelijk weer dé enige echte derby op het programma! Op 4 december speelt Sparta de uitwedstrijd 'op Zuid' en de verkoop begint volgende week zaterdag al, 29 oktober. Zowel in de fanshop als online via www.spartakaartje.nl zal de verkoop om 11:00 uur beginnen.

In eerste instantie zal vak GG in de verkoop gaan met een capaciteit van 700 plaatsen. Is dat 3 weken later, op 18 november, uitverkocht, dan gaat ook vak FF in de verkoop met nog eens 500 plaatsen. In totaliteit kunnen we dus met 1.200 Spartanen naar de Kuip op 4 december. En dat moet natuurlijk ook gebeuren!

Check vanaf 29 oktober, vanaf 11:00 uur, dus www.spartakaartje.nl of ga naar de fanshop en koop je kaart voor dé derby!

 

UITNODIGING ALV 2016

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op maandag 24 oktober 2016, aanvang 19.30 uur.

Inmiddels hebben alle leden van Vereniging “De Sparta Supporter” een uitnodiging ontvangen voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) op maandag 24 oktober 2016. Vanaf 19.00u uur kunt u hiervoor terecht in het supportershome   ‘De 12e Man’, dat binnenkort van een andere naam zal worden voorzien. De agenda voor deze vergadering treft u onderaan dit bericht.

Onder punt 5 en 7: De jaarstukken en notulen zijn opvraagbaar via het secretariaat (via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en zullen daarnaast worden uitgedeeld voorafgaand aan de vergadering.

Onder punt 11: Statutair zijn alle huidige bestuursleden aftredend en herkiesbaar.

Eventuele nieuwe kandidaten voor het bestuur kunnen zich tot uiterlijk 10 oktober 2016 schriftelijk wenden tot ons secretariaatsadres: Secretariaat Vereniging “De Sparta Supporter”, Postbus 56, 2660 AB  Bergschenhoek. 

Alleen leden van Vereniging “De Sparta Supporter” hebben op vertoon van een actuele supporterspas recht van toegang tot de vergadering. Na afloop van de vergadering (21.00 uur) is er de gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten.

Wij hopen op uw komst en een constructieve en plezierige vergadering.

Met Rood-Witte groet,

Namens het bestuur van Vereniging “De Sparta Supporter”

Peter van der Zwan

Secretaris

 

Agenda jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV)

Vereniging “De Sparta Supporter”

Maandag 24 oktober 2016, 19:30 uur

Locatie: De 12e Man, Spartapark Noord 1 te Rotterdam

1.   Opening

2a. Mededelingen en ingekomen stukken

2b. Bekendmaking winnaar prijsvraag supportershome

3a. Vaststellen van het aantal aanwezige leden

3b. Vaststellen agenda

3c. Vaststellen notulen ledenvergadering 2015

4.   Jaarverslag van de secretaris

5.   Jaarverslag van de penningmeester

6.   Verslag kascontrolecommissie

7.   Verlenen decharge bestuur

8.   Begroting 2016-2017 en vaststellen contributie

9.   Verkiezing bestuursleden

10. Rondvraag en discussie

11. Sluiting